За нас

Добре дошли във фирмения сайт на МУС Импекс

„Мусимпекс” ООД е създадена 1997г. Предметът на дейност е вътрешно и външнотърговска дейност с хранителни и промишлени стоки, селскостопанска и животинска продукция. Фирмата се управлява и представлява от Махер Мусли. От 1997г. до 2000г. предприятието търгува главно с животни. Поради влошаване развитието на животновъдството в България, „Мусимпекс” ООД се преориентира и от 2001г. насам осъществява търговия главно със зърнени култури и по-рядко с промишлени стоки. От 2013г. дружеството навлиза в съвсем нова пазарна ниша – търговия с дървен материал. Основните пазари на „Мусимпекс” ООД са България и страните от Близкия Изток и Африка. Дружеството притежава собствена сладова база с площ 27дка, находяща се в град Варна и офис в град София. Екипът на „Мусимпекс” ООД се състои от лоялни млади служители, които държат на екипната работа и по този начин спомагат за успешното развитие на предприятието. Основните цели на „Мусимпекс” ООД са дългосрочно развитие на бизнеса, повишаване на квалификацията на персонала, реализиране на по-добра печалба и възвращаемост на вложените капитали както и увеличаване на пазарния дял.